İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), ihracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren 6 (altı) ayrı Birlikten oluşmaktadır.

image

1. Elektrik- Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği,

Uzun Ürünler, Yassı Mamüller, Kütük ve Slab, Boru ve Bağlantı Parçaları, İnşaat Aksamı.

image

2. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB),

Beyaz Eşya ve Diğer Ev Cihazları, Renkli Tv Alıcıları, Kablolar, Elektrik İletim ve Dağıtım Ekipmanları, Enerji Ölçü Cihazları, Bilgi İşlem Makineleri, Diğer Alet ve Cihazlar.

image

3. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),

Bitkisel Mamüller, Mineral Yakıtlar, Organik-Anorganik Kimyasal, Eczacılık Ürünleri, Gübreler, Boyalar, Kozmetik, Patlayıcı Maddeler ve Türevleri, Plastikler ve Mamüller.

image

4. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),

Alüminyum Ürünler, Bakır Ürünler, Demir Çelikten Eşyalar (Mutfak Eşyaları, Döküm Mamülleri, Radyatörler, Elektrikli olmayan Soba ve Ocaklar)

image

5. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB),

Endüstriyel Mineraller, Metalik Mineraller, Doğal Taşlar, Ferroalyajlar vb.

image

6. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB),

Altından Mamül Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, Gümüşten Mamül Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası, İşlenmemiş veya Yarı işlenmiş Altın, Kıymetli Metallerle Kaplı Döküntü ve Artıklar, Bijuteri, Saatler-Aksam ve Parçaları

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, ülkemiz ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için 250'ye varan personel sayısı ile pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler özetle,

· Sektörler itibariyle ihracatı kayıt ve tescil etmek ve bu kayıtları temel alarak istatistikler üretmek,

· İhracat ile ilgili konularda derinlemesine analizler gerçekleştirerek analiz raporları hazırlamak,

· Hedef pazarlar için pazar raporları hazırlamak ve benzeri Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,

· Türk ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak amacıyla ihracat operasyonlarına ilişkin tüm bölgesel işleri gerçekleştirmek ve Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde gerekli ve faydalı görülen diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

· Dünyanın her ülkesinden satın almacıları Türkiye'ye getirmek, her iki heyet organizasyonunda Türk ihracatçısıyla satın almacıları buluşturmak amacıyla heyetler düzenlemek,

· Sektörler itibariyle ihracatı kayıt ve tescil etmek ve bu kayıtları temel alarak istatistikler üretmek,

· Mevcut ve potansiyel pazarlara yönelik pazar araştırmaları yapmak

· Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Kimya Sektörü için birçok yenilik ve değişikliği takip ederek bu kapsamda REACH ile ilgili çalışmaları sürdürmek.

· PR faaliyetleri,

· İhracata yönelik devlet yardımları, (Turquality, Çevre Destekleri, Fuar Katılım, Ofis Mağaza)

· Eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi,

· Üye İhracatçı Firmalara danışmanlık hizmetleri,

· Koordinasyon faaliyetleri,

· Dahilde İşleme Rejimi ve ihracatın desteklenmesi konusunda hizmet ve görevleri olarak sıralanabilir.

 

25.000 civarında aktif üyesi bulunan İMMİB'in temel amacı, iştigal sahası içindeki sektörlerde; Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve ihracatçılarımızın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılmasına katkıda bulunmaktır.

 
Birlik Adı Kuruluş Tarihi Fiili Üye Sayısı (*)
Elektrik- Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği 02.09.1991 7.523
Çelik İhracatçıları Birliği 20.10.2005 723
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 02.09.1991 6.540
İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 06.12.1986 6.193
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 23.05.1976 2.674
Mücevher İhracatçıları Birliği 01.08.2003 999
 

(*) 18 Eylül 2013 İtibariyle, üyeliği açık olan aktif üye sayıları.